Ghế Nha Khoa AL388SD(nâng cấp)
Ghế Nha Khoa AL388SD(nâng cấp)
Máy Lấy Cao Răng Art M1
Giá : Liên hệ

Máy Lấy Cao Răng Art M1

Máy Lấy Cao Răng Art M1
Máy Lấy Cao Răng Art M1
Led F
Giá : Liên hệ

Led F

Led F
Led F
Đèn tẩy trắng MD666
Giá : Liên hệ

Đèn tẩy trắng MD666

Đèn tẩy trắng MD666
Đèn tẩy trắng MD666
Đèn tẩy M66B
Giá : Liên hệ

Đèn tẩy M66B

Đèn tẩy M66B
Đèn tẩy M66B
Ghế nha khoa AL-398BB
Giá : Liên hệ

Ghế nha khoa AL-398BB

Ghế nha khoa AL-398BB
Ghế nha khoa AL-398BB
MÁY PHẪU THUẬT XƯƠNG ART OP1
MÁY PHẪU THUẬT XƯƠNG ART OP1
ENDO SMART
Giá : Liên hệ

ENDO SMART

ENDO SMART
ENDO SMART
SÚNG THỔI CÁT
Giá : Liên hệ

SÚNG THỔI CÁT

SÚNG THỔI CÁT
SÚNG THỔI CÁT
XQ CẦM TAY PORT X III
Giá : Liên hệ

XQ CẦM TAY PORT X III

XQ CẦM TAY PORT X III
XQ CẦM TAY PORT X III
SENSOR VILLA
Giá : Liên hệ

SENSOR VILLA

SENSOR VILLA
SENSOR VILLA
Đèn quang trùng hợp X-CURE
Đèn quang trùng hợp X-CURE
Bộ hàn gutta Fi-G Fi-P
Giá : Liên hệ

Bộ hàn gutta Fi-G Fi-P

Bộ hàn gutta Fi-G Fi-P
Bộ hàn gutta Fi-G Fi-P
MÁY LẤY CAO DTE D5 LED
Giá : Liên hệ

MÁY LẤY CAO DTE D5 LED

MÁY LẤY CAO DTE D5 LED
MÁY LẤY CAO DTE D5 LED
Đèn trám quang O-LIGHT
Giá : Liên hệ

Đèn trám quang O-LIGHT

Đèn trám quang O-LIGHT
Đèn trám quang O-LIGHT
Đèn tẩy trắng MD668B
Giá : Liên hệ

Đèn tẩy trắng MD668B

Đèn tẩy trắng MD668B
Đèn tẩy trắng MD668B
Ghế nha khoa MD-A05
Giá : Liên hệ

Ghế nha khoa MD-A05

Ghế nha khoa MD-A05
Ghế nha khoa MD-A05
NỒI HẤP TR-250E
Giá : Liên hệ

NỒI HẤP TR-250E

NỒI HẤP TR-250E
NỒI HẤP TR-250E
Ghế nha khoa AL-388S3
Giá : Liên hệ

Ghế nha khoa AL-388S3

Ghế nha khoa AL-388S3
Ghế nha khoa AL-388S3
Ghế nha khoa AL-388S4
Giá : Liên hệ

Ghế nha khoa AL-388S4

Ghế nha khoa AL-388S4
Ghế nha khoa AL-388S4
Ghế nha khoa AL-388SC GROUNDED
Ghế nha khoa AL-388SC GROUNDED
Máy đo nội nha DPEX-1
Giá : Liên hệ

Máy đo nội nha DPEX-1

Máy đo nội nha DPEX-1
Máy đo nội nha DPEX-1
MÁY CẮT ÉP TÚI HẤP DUNG CỤ SEAL 120
MÁY CẮT ÉP TÚI HẤP DUNG CỤ SEAL 120
XQ CẦM TAY VTECH
Giá : Liên hệ

XQ CẦM TAY VTECH

XQ CẦM TAY VTECH
XQ CẦM TAY VTECH
Camera MD2000C
Giá : Liên hệ

Camera MD2000C

Camera MD2000C
Camera MD2000C
Máy đánh Alginate DB-988
Giá : Liên hệ

Máy đánh Alginate DB-988

Máy đánh Alginate DB-988
Máy đánh Alginate DB-988
Đèn tẩy trăng CBright
Giá : Liên hệ

Đèn tẩy trăng CBright

Đèn tẩy trăng CBright
Đèn tẩy trăng CBright
XQ cầm tay BLX
Giá : Liên hệ

XQ cầm tay BLX

XQ cầm tay BLX
XQ cầm tay BLX
Ghế nha khoa AL-388S2
Giá : Liên hệ

Ghế nha khoa AL-388S2

Ghế nha khoa AL-388S2
Ghế nha khoa AL-388S2
Ghế nha khoa AL388SC
Giá : Liên hệ

Ghế nha khoa AL388SC

Ghế nha khoa AL388SC
Ghế nha khoa AL388SC
Ghế nha khoa AL-398Sanor'e
Giá : Liên hệ

Ghế nha khoa AL-398Sanor'e

Ghế nha khoa AL-398Sanor'e
Ghế nha khoa AL-398Sanor'e
Máy Lấy Cao Răng DTE D1
Giá : Liên hệ

Máy Lấy Cao Răng DTE D1

Máy Lấy Cao Răng DTE D1
Máy Lấy Cao Răng DTE D1
Đèn Quang Trùng Hợp ART-L5
Đèn Quang Trùng Hợp ART-L5
Ghế Nha Khoa AL388-SD (2019)
Giá : Liên hệ

Ghế Nha Khoa AL388-SD (2019)

Ghế Nha Khoa AL388-SD (2019)
Ghế Nha Khoa AL388-SD (2019)
Ghế Nha Khoa AL398HG
Giá : Liên hệ

Ghế Nha Khoa AL398HG

Ghế Nha Khoa AL398HG
Ghế Nha Khoa AL398HG
Ghế Nha Khoa AL-398AA-1
Giá : Liên hệ

Ghế Nha Khoa AL-398AA-1

Ghế Nha Khoa AL-398AA-1
Ghế Nha Khoa AL-398AA-1
Ghế Nha Khoa AL398AA(2019)
Giá : Liên hệ

Ghế Nha Khoa AL398AA(2019)

Ghế Nha Khoa AL398AA(2019)
Ghế Nha Khoa AL398AA(2019)
Máy Nén Khí HK-3EW-45
Giá : Liên hệ

Máy Nén Khí HK-3EW-45

Máy Nén Khí HK-3EW-45
Máy Nén Khí HK-3EW-45
Máy Nén Khí HK-2EW-35
Giá : Liên hệ

Máy Nén Khí HK-2EW-35

Máy Nén Khí HK-2EW-35
Máy Nén Khí HK-2EW-35
Máy Nén Khí HK-1EW-30
Giá : Liên hệ

Máy Nén Khí HK-1EW-30

Máy Nén Khí HK-1EW-30
Máy Nén Khí HK-1EW-30
Xquang Sunup ZLY-D Dental X Ray Unit
Giá : Liên hệ

Xquang Sunup ZLY-D Dental X

Xquang Sunup ZLY-D Dental X Ray Unit
Xquang Sunup ZLY-D Dental X Ray Unit
Đèn Quang Trùng Hợp LED.B(Woodpecker)
Giá : Liên hệ

Đèn Quang Trùng Hợp

Đèn Quang Trùng Hợp LED.B(Woodpecker)
Đèn Quang Trùng Hợp LED.B(Woodpecker)
Máy Lấy Cao Răng Art P6-Piper
Máy Lấy Cao Răng Art P6-Piper
Máy Lấy Cao Răng Art M3II
Giá : Liên hệ

Máy Lấy Cao Răng Art M3II

Máy Lấy Cao Răng Art M3II
Máy Lấy Cao Răng Art M3II
Xquang Nha Khoa Runyes Mobile X-ray Machine RAY68(M)
Giá : Liên hệ

Xquang Nha Khoa Runyes Mobile

Xquang Nha Khoa Runyes Mobile X-ray Machine RAY68(M)
Xquang Nha Khoa Runyes Mobile X-ray Machine RAY68(M)
Xquang Nha Khoa Runyes Wall mounted X-ray Machine RAY68(S)
Giá : Liên hệ

Xquang Nha Khoa Runyes Wall

Xquang Nha Khoa Runyes Wall mounted X-ray Machine RAY68(S)
Xquang Nha Khoa Runyes Wall mounted X-ray Machine RAY68(S)
Máy Dao Điện ART Electron
Giá : Liên hệ

Máy Dao Điện ART Electron

Máy Dao Điện ART Electron
Máy Dao Điện ART Electron
Pedal Máy Lấy Cao Răng ART M1
Pedal Máy Lấy Cao Răng ART M1
Nồi hấp tiệt trùng AV6
Giá : Liên hệ

Nồi hấp tiệt trùng AV6

Nồi hấp tiệt trùng AV6
Nồi hấp tiệt trùng AV6
TỦ CỰC TÍM ĐƠN
Giá : Liên hệ

TỦ CỰC TÍM ĐƠN

TỦ CỰC TÍM ĐƠN
TỦ CỰC TÍM ĐƠN
Đèn tẩy trắng treo ghế
Giá : Liên hệ

Đèn tẩy trắng treo ghế

Đèn tẩy trắng treo ghế
Đèn tẩy trắng treo ghế
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HY-230
NỒI HẤP TIỆT TRÙNG HY-230
XQ HAINUO JYF-10D
Giá : Liên hệ

XQ HAINUO JYF-10D

XQ HAINUO JYF-10D
XQ HAINUO JYF-10D
Ghế nha khoa Care 11D
Giá : Liên hệ

Ghế nha khoa Care 11D

Ghế nha khoa Care 11D
Ghế nha khoa Care 11D
Ghế nha khoa CARE 22D
Giá : Liên hệ

Ghế nha khoa CARE 22D

Ghế nha khoa CARE 22D
Ghế nha khoa CARE 22D
Ghế nha khoa trẻ em TR-A8000-2B
Ghế nha khoa trẻ em TR-A8000-2B
Ghế nha khoa trẻ em A800
Giá : Liên hệ

Ghế nha khoa trẻ em A800

Ghế nha khoa trẻ em A800
Ghế nha khoa trẻ em A800
Ghế nha khoa trẻ em A8000-1B
Ghế nha khoa trẻ em A8000-1B
Ghế nha khoa trẻ em A8000-2A
Ghế nha khoa trẻ em A8000-2A
Ghế nha khoa A800-1
Giá : Liên hệ

Ghế nha khoa A800-1

Ghế nha khoa A800-1
Ghế nha khoa A800-1
MÁY RUNG RỬA SIÊU ÂM RUNYES
MÁY RUNG RỬA SIÊU ÂM RUNYES
TỦ CỰC TÍM ĐÔI
Giá : Liên hệ

TỦ CỰC TÍM ĐÔI

TỦ CỰC TÍM ĐÔI
TỦ CỰC TÍM ĐÔI
Ghế nha khoa MD-A04
Giá : Liên hệ

Ghế nha khoa MD-A04

Ghế nha khoa MD-A04
Ghế nha khoa MD-A04
Ghế nha khoa MD-A03
Giá : Liên hệ

Ghế nha khoa MD-A03

Ghế nha khoa MD-A03
Ghế nha khoa MD-A03
Ghế nha khoa MD-A02
Giá : Liên hệ

Ghế nha khoa MD-A02

Ghế nha khoa MD-A02
Ghế nha khoa MD-A02
Ghế nha khoa MD-A01
Giá : Liên hệ

Ghế nha khoa MD-A01

Ghế nha khoa MD-A01
Ghế nha khoa MD-A01
Đèn quang trùng hợp Litex 680A
Đèn quang trùng hợp Litex 680A
Đèn quang Monitex M830
Giá : Liên hệ

Đèn quang Monitex M830

Đèn quang Monitex M830
Đèn quang Monitex M830
Ghế nha khoa KJ915
Giá : Liên hệ

Ghế nha khoa KJ915

Ghế nha khoa KJ915
Ghế nha khoa KJ915
Ghế Răng Nha Khoa CARE-33(Down mounted)
Ghế Răng Nha Khoa CARE-33(Down mounted)
Máy Lấy Cao Răng UDS-J
Giá : Liên hệ

Máy Lấy Cao Răng UDS-J

Máy Lấy Cao Răng UDS-J
Máy Lấy Cao Răng UDS-J
Đèn trám Mini S
Giá : Liên hệ

Đèn trám Mini S

Đèn trám Mini S
Đèn trám Mini S
ống Dẫn Đèn Quang Trùng Hợp
ống Dẫn Đèn Quang Trùng Hợp