Giá : Liên hệ

Đầu Nội Nha 90o Endo Chuck Insert 25KHz

  • Thông số kỹ thuật tiếng việt
  • Thông số kỹ thuật tiếng anh
  • Hình ảnh

Đặt hàng

Họ và tên :
Điện thoại (bắt buộc):  
Địa chỉ giao hàng
E-mail : (*)
Nội dung đặt hàng:
       
Đầu Lấy Cao Răng P10 Series
Đầu Lấy Cao Răng P10 Series
Đầu Lấy Cao Răng P100 Series
Đầu Lấy Cao Răng P100 Series
Tay Máy Cao Răng ART BS Series Piezo
Tay Máy Cao Răng ART BS Series Piezo