Giá : Liên hệ

Máy Lấy Cao Răng DTE D1

  • Thông số kỹ thuật tiếng việt
  • Thông số kỹ thuật tiếng anh
  • Hình ảnh

·  Tay khoan khép kín

· Theo dõi tần số tự động.

· Tần số tự động tốt nhất.

· Hai màu sắc tùy chọn.

Công suất đầu vào 110V ~ 50Hz / 60Hz

220 - 240V ~ 50Hz / 60Hz

Chính đơn vị đầu vào 24V ~ 1.3a

Công suất phát 3W ~ 20W

Tần số 28 kHz ± 3 kHz

Trọng lượng chính: 0.62kg 

Trọng lượng thích ứng: 1.2kg 

Kích thước 203mm × 138mm × 94mm

· Sealed handpiece.
· Automatic frequency tracking.
· Automatically search the best working frequency.
· Two colours optional.

Power input 110V~ 50Hz/60Hz
220 - 240V~ 50Hz/60Hz
Main unit input 24V~ 1.3A
Output power 3W~20W
Frequency 28kHz±3kHz
Main unit weight 0.62kg
Adapter weight 1.2kg
Dimensions 203mm × 138mm × 94mm

Đặt hàng

Họ và tên :
Điện thoại (bắt buộc):  
Địa chỉ giao hàng
E-mail : (*)
Nội dung đặt hàng:
       
Máy Lấy Cao Răng Art M1
Giá : Liên hệ

Máy Lấy Cao Răng Art M1

Máy Lấy Cao Răng Art M1
Máy Lấy Cao Răng Art M1
Máy Lấy Cao Răng Art M3II
Giá : Liên hệ

Máy Lấy Cao Răng Art M3II

Máy Lấy Cao Răng Art M3II
Máy Lấy Cao Răng Art M3II
Pedal Máy Lấy Cao Răng ART M1
Pedal Máy Lấy Cao Răng ART M1