Giá : Liên hệ

Máy Lấy Cao Răng DTE D1

  • Thông số kỹ thuật tiếng việt
  • Thông số kỹ thuật tiếng anh
  • Hình ảnh

·  Tay khoan khép kín

· Theo dõi tần số tự động.

· Tần số tự động tốt nhất.

· Hai màu sắc tùy chọn.

Công suất đầu vào 110V ~ 50Hz / 60Hz

220 - 240V ~ 50Hz / 60Hz

Chính đơn vị đầu vào 24V ~ 1.3a

Công suất phát 3W ~ 20W

Tần số 28 kHz ± 3 kHz

Trọng lượng chính: 0.62kg 

Trọng lượng thích ứng: 1.2kg 

Kích thước 203mm × 138mm × 94mm

· Sealed handpiece.
· Automatic frequency tracking.
· Automatically search the best working frequency.
· Two colours optional.

Power input 110V~ 50Hz/60Hz
220 - 240V~ 50Hz/60Hz
Main unit input 24V~ 1.3A
Output power 3W~20W
Frequency 28kHz±3kHz
Main unit weight 0.62kg
Adapter weight 1.2kg
Dimensions 203mm × 138mm × 94mm

Đặt hàng

Họ và tên :
Điện thoại (bắt buộc):  
Địa chỉ giao hàng
E-mail : (*)
Nội dung đặt hàng:
       
Máy Lấy Cao Răng Art M1
Giá : Liên hệ

Máy Lấy Cao Răng Art M1

Máy Lấy Cao Răng Art M1
Máy Lấy Cao Răng Art M1
MÁY LẤY CAO DTE D5 LED
Giá : Liên hệ

MÁY LẤY CAO DTE D5 LED

MÁY LẤY CAO DTE D5 LED
MÁY LẤY CAO DTE D5 LED
Máy Lấy Cao Răng Art M3II
Giá : Liên hệ

Máy Lấy Cao Răng Art M3II

Máy Lấy Cao Răng Art M3II
Máy Lấy Cao Răng Art M3II