Giá : Liên hệ

Máy Lấy Cao Răng UDS-J

  • Thông số kỹ thuật tiếng việt
  • Thông số kỹ thuật tiếng anh
  • Hình ảnh

1. theo dõi tần số tự động đảm bảo rằng máy tính luôn hoạt động trên tần số tốt nhất và đều đặn hơn.

2. khiển bằng kỹ thuật số, vận hành dễ dàng và hiệu quả hơn để mở rộng quy mô.

Công suất đầu vào 110V ~ 50Hz / 60Hz

220 - 240V ~ 50Hz / 60Hz

đơn vị đầu vào chính 24V ~ 50Hz / 60Hz 1.3a

Công suất phát 3W ~ 20W

Tần số 30kHz ± 3kHz

Áp lực nước 0.1bar ~ 5bar (0.01MPa ~ 0.5MPa)

 trọng lượng chính :0,80 kg

Trọng lượng thích ứng :1.2kg

Kích thước 205 mm × 135mm × 74mm

1. Automatic frequency tracking ensures that the machine always works on the best frequency and more steadily.
2. Digitally controlled, easy operation and more efficient for scaling.
 
Power input 110V~ 50Hz/60Hz
220 - 240V~ 50Hz/60Hz
Main unit input 24V~ 50Hz/60Hz 1.3A
Output power 3W ~ 20W
Frequency 30kHz ± 3kHz
Water pressure 0.1bar ~ 5bar(0.01MPa ~ 0.5MPa)
Main unit weight 0.80kg
Adapter weight 1.2kg
Dimensions 205mm×135mm×74mm

Đặt hàng

Họ và tên :
Điện thoại (bắt buộc):  
Địa chỉ giao hàng
E-mail : (*)
Nội dung đặt hàng:
       
Máy Lấy Cao Răng Art M1
Giá : Liên hệ

Máy Lấy Cao Răng Art M1

Máy Lấy Cao Răng Art M1
Máy Lấy Cao Răng Art M1
MÁY LẤY CAO DTE D5 LED
Giá : Liên hệ

MÁY LẤY CAO DTE D5 LED

MÁY LẤY CAO DTE D5 LED
MÁY LẤY CAO DTE D5 LED
Máy Lấy Cao Răng DTE D1
Giá : Liên hệ

Máy Lấy Cao Răng DTE D1

Máy Lấy Cao Răng DTE D1
Máy Lấy Cao Răng DTE D1